Férgek könyvtár,

férgek könyvtár

A bejelentés napja április hó 8-ika.

férgek könyvtár

Jelen eljárás zárt helyiségek fertőtleníté­sére és az ezekben tartózkodó férgek, mo­lyok, poloskák stb.

Az el­járásnál az erre a célra már régen hasz­nált kénessavgázt használjuk és pedig cél­szerűen az erre a célra már szintén isme­retes paprikaégési gázokkal egyetemben.

A találmány ezen ismert anyagok olyan sa­játságos fejlesztési módjában áll, mely azok hatékonyságát nagy mértékben fokozza.

férgek könyvtár

Ugyanis a kénessavgáznak az említett célra eddig szokásos fejlesztési módjánál — kén­rudak elégetése útján — a kénessav fejlő­dése aránylag lassan megy végbe, mert né­hány kilógrammnyi kénrúd elégetése több órát vesz igénybe.

Ezalatt a helyiségekben férgek könyvtár a leggondosabb lezárás mellett is erő­sen működő természetes szellőzés a kénes­savat higítja és nagy részét elviszi, ami annál károsabb, mert a gáz nagy fajsúlyá­nál fogva amúgy is lassan terjed el és a fertőtlenítést és féregirtást a magasabb ré­tegekben igen bizonytalanná teszi.

férgek könyvtár

Jelen találmány tárgyát tevő eljárás már most azon alapszik, hogy a kénessav gyors tömeges fejlődését idézzük elő azáltal, hogy kellő mennyiségű szénkéneget gyújtunk meg az illető, lehetőleg jól elzárt helyisé­gében. A tömegesen fejlődő meleg gáz a helyiségben rohamosan elterjed és a férge­ket, baktériumokat és bacillusokat biztosan elpusztítja.

férgek könyvtár

A hatást rendkívül módon fo­kozhatjuk, ha a szénkénegben előzőleg pap­rikát áztatunk, melynek ható anyagát a szénkéneg kioldja úgy, hogy a fejlődő ké­nessav és a paprika ható anyagának égési terméke együttesen fejti ki bacillus és fé­regölő hatását.

A szénkéneg elégetése szem­ben a kénrúdak elégetésével még azt az előnyt is nyújtja, hogy a szénkéneg magasT lánggal ég és így a kénessav gyorsabban elterjed a magasabb rétegekben, mint kén elégetésnél, mely tudvalevőleg alacsony lánggal ég.

férgek könyvtár

Természetesen gondoskodnunk kell a meg­gyújtandó anyag oly elhelyezéséről, hogy a tűzveszély ki legyen zárva, a mi kellő óvatosság mellett nehézséggel nem jár.

Eljárás zárt férgek könyvtár fertőtlenítésére és az ezekben tartózkodó férgek kiirtá­sára kénessavgáz segítségével jellemez­ve azáltal, hogy az illető helyiségben szénkéneget égetünk el.

Válaszolok a negatív kommentekre

cikkek